BIO GUARD EMF PHONE PROTECTOR

    RM115.00

    Ini ialah satu bahan fungsian memerhatikan gelombang elektronyang dilepaskan dari antena telefon bimbit dan telefon wayarles yangdireka bentuk dalam bentuk bulat menyenangkan lampiran bagikawasan antena. Ini ialah badan penyerapan yang mengurangkanjumlah gelombang elektro dengan teliti melekat kepada otak manusia.

    Category: